Fysiotherapie & Oefentherapie vergoeding 2024

Fysiotherapie en oefentherapie wordt meestal niet vergoed uit de basisverzekering. Selecteer hieronder uw zorgverzekering en aanvullend pakket om te zien op hoeveel behandelingen u recht heeft.

Uitzondering vergoeding basispakket

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij fysiotherapie wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering:

  • Fysiotherapie als onderdeel van revalidatie na bepaalde operaties of behandelingen.
  • Fysiotherapie bij urine-incontinentie. Je hebt dan recht op een vergoeding voor negen behandelingen.
  • Fysiotherapie bij chronische aandoeningen die op de lijst chronische aandoeningen staan.
  • Fysiotherapie als je jonger bent dan 18 jaar. Je krijgt in elk geval een vergoeding voor negen behandelingen. In overleg met je zorgverzekeraar kun je nog negen extra behandelingen vergoed krijgen.Data in deze tool is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.