Dekking

Wanneer je een zorgverzekering afgesloten hebt dan worden bepaalde zorgkosten voor jou vergoed. Welke kosten er precies gedekt worden is verschillend per zorgverzekering. Daarom is het belangrijk dat je goed kijkt naar de verschillende zorgverzekeringen en de daarbij behorende dekkingen. De basiszorgverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde maar de aanvullende verzekeringen kunnen sterk verschillen.

Dekking basisverzekering

Door het afsluiten van een basisverzekering ben je voor de meest gebruikelijke zorg verzekerd. In Nederland zijn de dingen die opgenomen zijn in het basispakket bij de wet vastgesteld. Ieder jaar weer bepaalt de Nederlandse overheid wat er in de basisverzekering gedekt wordt. Helaas wordt ieder jaar deze basisverzekering verder uitgekleed. Dit heeft voornamelijk te maken met bezuinigingen die plaats vinden.

In 2016 is de volgende zorg opgenomen in het basis-zorgverzekeringspakket:

 • Medische zorg van huisartsen, verloskundigen en specialisten;
 • Opname en verblijf in het ziekenhuis;
 • Psychologische hulp (vanaf 2016 ook de behandeling vanaf het tweede en derde jaar in een GGZ-instelling of kliniek);
 • Vervoer van of naar het ziekenhuis;
 • Kraamhulp;
 • Wijkverpleging;
 • Vergoeding voor medicijnen;
 • Vergoeding voor medische hulpmiddelen;
 • Oefen- en fysiotherapeutische zorg wordt vergoed vanaf de 21e behandeling. Dit geldt ook voor logopedie en ergotherapie;
 • Tandartszorg, tot de leeftijd van 18 jaar;
 • Tot de 9e behandeling wordt bekkenfysiotherapie in het geval van urine-incontinentie vergoed;
 • Mondzorg zoals kaakchirurg en kunstgebit.
 • De NIPT (niet-invasieve prenatale test);
 • Vergoeding behandelkosten bij de sportarts.

Dekking aanvullende zorgverzekering

Met een aanvullende verzekering kun je dit basispakket aanvullen, zodat je ook vergoedingen ontvangt voor zorgkosten die niet in het basispakket opgenomen zijn.

Wat een aanvullende verzekering precies dekt, is per verzekering anders. Daarom zijn er veel verschillende aanvullende verzekeringen verkrijgbaar. Je kunt denken aan een aanvullende verzekering gericht op studenten waarin de kosten voor reisvaccinaties en fysiotherapie vergoed worden. Ook zijn er aanvullende verzekeringen gericht op ouderen. In deze pakketten worden weer andere zorgkosten vergoed, zoals de aanschaf van gehoortoestellen of rollators. Hieronder geven we een kort overzicht van wat er in een aanvullende verzekering opgenomen kan zijn. Er is een overzicht gegeven per de verschillende doelgroepen.

Studenten en jongeren

In deze aanvullende pakketten worden meestal vaccinaties vergoed die nodig zijn voor het reizen naar het buitenland. Ook condooms en de anticonceptiepil worden meestal gedekt. Daarnaast is er een vergoeding voor fysiotherapeutische en psychologische zorg.

Jonge gezinnen

Aanvullende verzekeringen speciaal gericht op (jonge) gezinnen bevatten vergoedingen voor kraamzorg, geboortezorg en zwangerschapscursussen. Ook de aanschaf van een bril of lenzen wordt vergoed. Daarnaast is er vaak een vergoeding voor additionele medicijnen en alternatieve geneeswijzen.

50+

In het pakket gericht op 50 plussers staan vaak vergoedingen voor de aanschaf van een bril of lenzen. Ook de griepprik wordt door een verzekeraar in dit pakket betaald. Verder is de aanschaf van een gehoorapparaat en rollator vaak gedekt.

Let op De bovengenoemde vergoedingen zijn enkel voorbeelden, het wil niet zeggen dat dit de exacte dekkingen zijn die jouw verzekeraar aanbiedt. Daarom is het belangrijk dat je goed de polis van een aanvullende zorgverzekering doorneemt.

Handige websites

 • drs. Thomas Kirst is een psychotherapeut en psycholoog in Arnhem. Kijk voor meer informatie op http://tkirst.com/