Alternatieve geneeswijzen vergoeding 2024

Voorwaarden Alternatieve geneeswijzen

Om in aanmerking te komen voor een Alternatieve geneeswijzen vergoeding moet de behandelaar aangesloten zijn bij een beroepsvereniging en/of koepelorganisatie die door de zorgverzekeraar wordt erkend.