De Nederlandse ZorgWiki

Wanneer je een zorgverzekering afgesloten hebt dan worden bepaalde zorgkosten voor jou vergoed. Welke kosten er precies gedekt worden is verschillend per zorgverzekering. Daarom is het belangrijk dat je goed kijkt naar de verschillende zorgverzekeringen en de daarbij behorende dekkingen. De basiszorgverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde maar de aanvullende verzekeringen kunnen sterk verschillen.

Zorgverzekering 2017

Net zoals in alle voorgaande jaren zal er ook in 2017 weer het een en ander veranderen omtrent de basis- en de aanvullende zorgverzekering. In november zul je weer bericht krijgen van je zorgverzekeraar over de specifieke veranderingen rondom jouw pakket, zoals de nieuwe premie. Je kunt er dan voor kiezen om dit pakket aan te houden of om over te stappen. Met dit artikel houden we je op de hoogte over de wijzigingen die er in de zorgverzekering van 2016 gaan plaatsvinden.

Zorgpremie omhoog

De Zorgpremie zal in 2016 weer gaan stijgen. Dit is het geval, omdat er door grote hervormingen rondom de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kosten en verantwoordelijkheden van de overheid naar de zorgverzekeraars verplaatsen. In 2017 zullen zorgverzekeraars daarom meer kosten moeten maken rondom de langdurige zorg aan hulpbehoevenden. Hoe hoog de premie van een polis precies is mogen zorgverzekeraars echter zelf bepalen. De zorgverzekeraars zullen hun nieuwe premies half november bekendmaken.

Stijging eigen risico

In de afgelopen jaren is het eigen risico altijd gestegen en ook in 2016 wordt er een stijging doorgevoerd. Het eigen risico was in 2012 nog € 220,-, maar in 2014 lag deze al op € 360,- per persoon. In 2016 gaat het eigen risico omhoog naar € 385,- op jaarbasis. Volgend jaar zal iedereen dus nog net iets meer van de basiszorg zelf moeten betalen. Kosten voor de huisarts, kraamzorg en bevolkingsonderzoeken zullen echter ook volgend jaar niet onder het eigen risico vallen. De stijging heeft te maken met hervormingen in de zorg die kosten van de overheid verschuiven naar de zorgverzekeraars.

Grote hervormingen AWBZ

Het kabinet stond bij haar aanstelling voor de taak om flink te bezuinigen in de zorg. Er is overeenstemming bereikt over een aantal hervormingen, waarvan de verandering van de AWBZ een van de grootste is. Deze verandering is in 2015 ingegaan.

De AWBZ is de regeling die langdurige zorg voor hulpbehoevenden reguleert. Deze wet wordt hervormd, zodat mensen langer thuis zullen blijven wonen. Dit moet de druk op verzorgingstehuizen verkleinen en uitgaven met 3,5 miljard verlagen. Zorgverzekeraars en gemeenten worden verantwoordelijk om meer thuiszorg te regelen. De AWBZ zal in 2015 niet meer bestaan en overgaan in de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Psychische hulp kinderen niet meer vergoed

Een verandering die bij ouders en psychiaters voor veel kritiek op de overheid heeft gezorgd is het plan om de psychische hulp voor kinderen uit het basispakket te halen. Deze kosten moeten dan in 2015 zelf betaald worden of verzekerd worden via een aanvullend pakket. De overheid is tot deze maatregel gekomen, doordat er een nieuwe Jeugdwet ingevoerd wordt waarvoor niet de overheid maar de gemeenten verantwoordelijk zijn. Dit moet wel tot meer efficiëntie in de jeugdzorg gaan Leiden.

Dekking basispakket

Naast psychologische hulp voor kinderen verdwijnt ook de vergoeding voor dyslexiezorg in 2015 uit het basispakket en vervalt de combinatietest (verloskundige zorg) zonder medische indicatie. Er wordt echter niet alleen gekort op de zorgverzekering, er worden ook een aantal zaken toegevoegd aan het basispakket. De volgende zaken zullen in 2015 onder het basispakket vallen:

  • Naast het eerste jaar worden ook het tweede en derde jaar verblijf in een GGZ-instelling vergoed
  • Zintuiglijke gehandicaptenzorg
  • De test om tijdens zwangerschap chromosoomafwijkingen op te sporen (Niet Invasieve Prenatale Test)
  • Reiskostenvergoeding voor orgaandonoren
  • Wijkverpleging
  • Niet direct op het verblijf aansluitende tijdelijke verpleeghuiszorg na ziekenhuisverblijf