De Nederlandse ZorgWiki

Wanneer je een zorgverzekering afgesloten hebt dan worden bepaalde zorgkosten voor jou vergoed. Welke kosten er precies gedekt worden is verschillend per zorgverzekering. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de verschillende zorgverzekeringen en de daarbij behorende dekkingen. De basiszorgverzekering is voor iedereen in Nederland hetzelfde maar de aanvullende verzekeringen kunnen sterk verschillen.

Zorgverzekering 2018

Net zoals in alle voorgaande jaren zal er ook in 2018 het een en ander veranderen omtrent de basis- en de aanvullende zorgverzekering. In november zul je weer bericht krijgen van je zorgverzekeraar over de specifieke veranderingen rondom jouw pakket, zoals de nieuwe premie. Je kunt er dan voor kiezen om dit pakket aan te houden of om over te stappen. Met dit artikel houden we je op de hoogte over de wijzigingen die er in de zorgverzekering van 2018 gaan plaatsvinden.

Als verzekerde zul je gemiddeld €82,- per jaar, oftewel €6,80 per maand, meer gaan premie betalen. Sommige zorgverzekeraars zullen de premies eind september al naar buiten brengen, terwijl andere verzekeraars nog even op zich zullen laten wachten. De verzekeraars zullen uiterlijk 12 november de specifieke zorgpremies bekend moeten maken.

Zorgpremie omhoog

Op Prinsjesdag kwam naar voren dat de zorgpremie in 2018 zal stijgen. Hoe hoog de premie van een polis precies is mogen zorgverzekeraars echter zelf bepalen. Dit moeten ze uiterlijk 12 november 2018 bekendmaken.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico was in 2012 nog €220,-, maar in 2014 lag deze al op €360,- per persoon. In 2016 ging het eigen risico omhoog naar €385,- op jaarbasis. In 2017 bleef het gelijk en en ook in 2018 zal het eigen risico gelijk blijven. Dit leek in eerste instantie te gaan stijgen naar €400,-, maar uiteindelijk is deze verhoging door de vier onderhandelende fracties tegengehouden. Kosten voor de huisarts, kraamzorg en bevolkingsonderzoeken zullen echter ook volgend jaar niet onder het eigen risico vallen. De stijging heeft te maken met hervormingen in de zorg die kosten van de overheid verschuiven naar de zorgverzekeraars.

Zorgtoeslag omhoog

Door de stijging van de zorgpremie zal ook de zorgtoeslag stijgen. Of en hoeveel zorgtoeslag je zult ontvangen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals je financiële en woonsituatie. Als je een alleenstaande student zonder toeslagpartner bent dan kun je in 2018 op jaarbasis €131,- meer zorgtoeslag ontvangen.

Dekking basispakket

Er zijn, naast de hogere zorgpremie en zorgtoeslag, ook veranderingen zichtbaar in het basis zorgpakket. Onderstaand staan enkele veranderingen benoemd:

  • De eerste 12 oefentherapie behandelingen voor artrose-patiënten zijn toegevoegd aan het basispakket. Voor deze behandelingen hoeft geen eigen risico betaald te worden.
  • Vanaf 1 januari 2018 kan een minderjarige een vergoeding ontvangen voor geneeskundige verzorging. Voorbeelden hiervan zijn wassen en het toedienen van medicatie;
  • Oncologiepatiënten met immuuntherapie krijgen in 2018 zittend ziekenvervoer volledig vergoed;
  • Het basispakket is aangevuld met enkele geneesmiddelen, zoals voor het behandelen van hepatitis C, medicijnen tegen darmverstopping en borstkanker.

Meer informatie over de zorgverzekering staat op deze pagina.